Làm thế nào để liên hệ với bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Clewnco?

Bạn có thể liên hệ với bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Clewnco theo 02 cách:

  1. Gọi điện đến tổng đài
    • Chăm sóc khách hàng: 028.3820.8000
    • Tư vấn sản phẩm: 028.3820.8000
  2. Gửi email yêu cầu hỗ trợ tới địa chỉ: [email protected]

Thời gian hỗ trợ: Giờ làm việc từ 8h00 đến 17h00.