Mua sắp với Clewnco thực sự đơn giản với các bước sau:

Bước 1: Lựa chọn sản phẩm mà bạn mong muốn, và truy cập vào mặt hàng để tìm hiểu về sản phẩm.

Bước 2: Nếu cảm thấy yêu thích và mong muốn đặt hàng, bạn hãy click vào nút “Thêm vào giỏ”.

Bước 3: Nhấn nút “Tiếp tục xem sản phẩm” nếu bạn muốn tiếp tục tìm hiểu các sản phẩm khác.

Hoặc nhấn nút “Tiến hành thanh toán” để bắt đầu thực hiện thanh toán.