Clewnco chấp nhận chấp nhận các hình thức thanh toán sau:

Thanh toán khi giao hàng (COD): Bạn thực hiện thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng tại thời điểm giao hàng.

Chuyển khoản ngân hàng: Bạn thực hiện thanh toán trực tiếp thông qua tài khoản ngân hàng của chúng tôi.
Sacombank: Công ty TNHH Giải trí Poki, STK: 0602 0370 5029 – chi nhánh Sài Gòn, PGD Huỳnh thúc kháng
Vui lòng ghi rõ ở phần nội dung chuyển khoản: Tên người mua – Mã đơn hàng
Sau khi Clewnco đối chiếu số tiền thanh toán với mã đơn hàng của bạn, chúng tôi sẽ tiến hành giao hàng cho bạn.